https://echa.europa.eu/documents/10162/95cc3061-7d88-67d0-b932-51d2606a50f3

Tampereen Reserviläiset on Suomen suurin yksittäinen reserviläisjärjestö, jolla on yli 1300 jäsentä. Yhdistyksen tehtävä on ylläpitää ja vahvistaa reserviläisten tietoja, taitoja ja tahtoa maanpuolustukseen liittyvissä asioissa.

Tampereen Reserviläiset ovat jälleen huolissaan seuranneet EU:n kemikaaliviraston ECHA:n hanketta lyijyn käytön kieltämiseksi ampumatarvikkeissa. Pääasiallisena syynä lyijyn kieltämiselle esitetään sen ihmisille, eläimille ja muulle luonnolle myrkyllinen luonne. 

Tampereen Reserviläiset vastustavat kyseistä kieltoa sen tämänhetkisessä muodossaan. Luonto on myös puolustamisen arvoinen asia, varsinkin meillä Suomessa, jossa voidaan olla ylpeitä puhtaista järvistämme ja metsistämme. Ilman reserviläisten omaehtoista ja aktiivista harjoittelua ei myöskään luontoa pystytä suojaamaan ulkoiselta vaaralta. Mikäli lyijyammukset kielletään tai niiden käytölle asetetaan kohtuuttomia ehtoja, esimerkiksi ampumaratojen rakenteiden suhteen,kärsii tässä sekä reserviläisten omaehtoinen harjoittelu, ampumaurheilu että maanpuolustustahto.

Lyijykiellosta todennäköisesti seuraisi myös niin sanottu kahden ekosysteemin tilanne, joka ei palvele viranomaista eikä siviiliharrastajaa tehokkaasti. Ampumatarvikevalmistajat joutuvat tasapainoilemaan lyijyä sisältävien ja korvaavilla materiaaleilla tehtyjen ampumatarvikkeiden välillä, jolloin molempien kysyntä on pahimmillaan vähäistä ja johtaa kohtuuttomiin hintojen nousuihin.

Suomen reserviläisarmeijaan perustuva maanpuolustus täytyy huomioida tällaisia hankkeita valmisteltaessa ja suomalaisten reserviläisten mahdollisuudet harjoittaa ampumaurheilua täytyy taata myös jatkossa.

Pyydämme päättäjiä tässä asiassa huomioimaan Suomen kokonaisturvallisuuden ja aidosti perehtymään aiheeseen, jotta tarpeettomilta ja kohtuuttomilta rajoituksilta vältytään. 

Tampereen Reserviläiset kertovat mielellään lisää jäsentemme harjoittamasta vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä.

Lausunto lyijykiellosta