Yhdistyksen historian vaiheita

11.10.1950
 
Tampereen Reservialiupseerit r.y. perustettiin.

 

22.3.1951

Oikeusministeriö hyväksyi yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin.

 

1981

Toimintakertomus: Tampereen Reservialiupseerit ry:n toimesta otettiin neuvotteluyhteydet Aitolahden ja Teiskon Reservialiupseeriyhdistyksiin toimintojen aktivoimiseksi koko kaupungin alueella. Sen jälkeen, kun edellä mainitut yhdistykset on perustettu, Aitolahden ja Teiskon kunnat on liitetty Tampereen kaupunkiin. Omat toimintaedellytykset liitosalueilla todettiin vähäisiksi. Ko. yhdistysten sääntöjen edellyttämällä tavalla pidettyjen kokousten päätösten mukaan itsenäinen toiminta lopetetaan ja jäseniä kehotetaan liittymään Tampereen Reservialiupseerit ry:n jäseniksi.

 

1983

TRAU:n osastot (ja toimikunnat ja jaokset) olivat:
ampumatoimikunta
jotosjaosto
majatoimikunta
meriosasto
naisosasto
pioneeriosasto
rautatieosasto
Tampellan osasto
urheilutoimikunta
veteraaniosasto
viestiosasto

 

1.1.1985

Tampereen Läntinen ja Tampereen Itäinen sotilaspiiri yhdistettiin Tampereen sotilaspiiriksi.

 

1985

Satakunnan Lennosto siirtyi Pirkkalaan.

 

1987

Alettiin viettää kansallista veteraanipäivää (27.04.).

 

4.6.1990

Valtakunnallinen paraati Tampereella, yli 2000 miestä ja noin 200 ajoneuvoa.

 

1990

Suomen hallitus irtaantui Pariisin rauhansopimuksen sotilaallisista artikloista.

 

1991

Tammikuun puolivälissä res. toimisto muutti Aleksanterinkadulta Väinölänkadulle.

 

24.3.1992

SatLstossa Pirkkalassa ensimmäinen vala.

 

8.-20.9.1992

Kansalaisen turvakurssi Kangasalla. Mp-koulutus alkoi Pohjois-Hämeessä. Yli 40 kurssilaista (MPK).

 

31.12.1992

Tampereen Sotilaspiiri lopetettiin. Hämeen sotilasläänissä oli Tampereen sotilastoimisto 01.01.1993 alkaen.

 

1992

TRAU kellarivarasto ”kanakoppi” kellariin valmistui syksyllä.

 

1993

Sääntömuutos; korpraaleista ja ylimatruuseista ”täysjäseniä” (mm. saivat virallisesti edustaa yhdistystä ampumakilpailujen joukkueissa).

 

1993

Sotilaallisen maanpuolustuksen aluejako muuttui; kolme maanpuolustusaluetta (Pohjoinen, Läntinen ja Itäinen).

 

1.1.1993

alkaen Hämeen sotilasläänissä oli Tampereen sotilastoimisto.

 

30.12.1993

hankittiin maja Matalajärveltä. Sillanpää-majan nimen ehdotti Eero Stenholm.

 

24.9.1994

SatLstossa 1. reserviläispäivä.

 

4.6.1995

Puolustusvoimien paraati Tampereella.

 

1995

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus alkaa.

 

1995

Sääntömuutos liiton syyskokouksessa Reservin Aliupseerien Liitto –> Reserviläisliitto.

 

1995

TRAU:n naisosasto SNMJ:n vuoden malliosasto.

 

1995

Matalajärven tulet syyskuussa Sillanpää-majalla.

 

7.11.1995

Ensimmäinen Hornet laskeutui Pirkkalaan.

 

10.10.1996

Yhdistyksen syyskokous päätti sääntöjen muuttamisesta.Yhdistyksen nimeksi muutettiin Tampereen Reserviläiset ry.

 

3.3.1997

perustettiin Tampereen PAT (muita ovat Pohjois-Tampereen PAT ja Itä-Tampereen PAT 1997) (MPK).

 

22.9.1997

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset päätti ottaa em. nimen ja liittyä Reserviläisliittoon (aiemmin TRAU/TRES:n Naisosasto).

 

1998

TRES:n jäsen ylikersantti Eero Stenholm valittiin Vuoden reserviläiseksi.

 

16.5.1998

Ensimmäinen kevään reserviläispäivä SatLstossa (MPK).

 

2000

Kevättalvella saatiin toimistolle tietokone lahjoituksena.

 

2000

Noin 50 TRES:n jäsentä osallistui vierailuille Satakunnan Lennostoon ja Patrian Vammalan tehtaalle.

 

2000

Sillanpää majan sauna kunnostettiin talkoilla. Majalle hankittiin näyttelyesineeksi 105 mm haupitsi. Majalla pidettiin pilkkikilpailut keväällä ja ongintakilpailu kesällä, joissa osallistujia oli parikymmentä henkilöä.

 

8.8.2000

Tehtiin sopimus Väinölänkatu 2:n kellarin ostamisesta. Oli sitä ennen vuokralla ja vuoden muussa omistuksessa.

 

11.10.2000

yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa Tampereen kaupungin vastaanotolla oli läsnä 350 henkeä. Toinen 50-vuotisjuhla järjestettiin 6.12. hotelli Rosendahlissa.

 

2002

Osallistuttiin 19.2. vierailulle Kalkun kuljetusvarikolle, 4.5. ja 14.9. Reserviläispäiviin Pirkkalassa, 16.5. vierailulle Satakunnan lennostoon, 5.-7.9. Turvallisuusmessuille Pirkkahallissa, 15.9. Hämeen hölkän järjestelyihin ja 21.11. vierailulle Oriveden asevarikolle.

 

2002

Yhdistykseen liittyi 195 uutta jäsentä.

 

2003

Tampereen Reserviläisistä tuli Reserviläisliiton suurin yhdistys ohittaen jäsenmäärässä Helsingin Reserviläiset. Vuoden 2003 lopussa yhdistyksellä oli 915 maksanutta jäsentä, joista 45 kannatusjäseniä.

 

12.11.2005

Reserviläisliiton 50-vuotistapahtumiin liittynyt maanpuolustusjuhla pidettiin Tampereen Yliopistolla.

 

16.11.2005

Tehtiin ostosmatka reserviläismyymälä Etulinjaan Hämeenlinnan Linnankasarmille.

 

2006

Otettiin käyttöön TRES:n jäsenten sähköpostilista (yahoo-group), jolla tiedotetaan yhdistyksen tapahtumista.

 

15.2.2006

Vierailtiin Pirkanmaan Reserviläispiirin retkellä Panssarivarikolla ja 11.4.2006 Kalkun kuljetusvarikolla.

 

2006

loppuvuodesta käynnistyi henkilöstön rekrytointi Pirkanmaan Maakuntakomppaniaan. Komppanian toiminta käynnistyi virallisesti 2.1.2008. Tulevien vuosien aikana useita kymmeniä TRES:n jäseniä osallistuu Maakuntakomppaniaan toimintaan siihen kuuluvana henkilöstönä ja myös kouluttajina.

 

21.4.2007

Reserviläisliiton liittokokouksessa Rovaniemellä Vuoden reserviläiseksi valittiin TRES:n jäsen sotm Tero Ahtee.

 

9.10.2007

Järjestettiin tutustumisretki Satakunnan Lennostoon. Paikalla oli 57 henkilöä.

 

13.10.2007

Organisoitiin, talkoiltiin ja osallistuttiin Reserviläispiirin 50-vuotisjuhlaan Sampolassa Tampereella.

 

1.1.2008

Puolustusvoimien organisaatiomuutos. Tampereelle Pirkanmaan Aluetoimisto.

 

2008

Hankittiin Sillanpää-majalle ilmalämpöpumppu.

 

15.5.2008

Järjestettiin ampuma-aselupainfo Tampereen poliisilaitoksella. Paikalla oli 45 osanottajaa, joista 35 TRES:n jäseniä.

 

27.9.2008

Osallistuttiin reserviläispiirien yhteiselle retkelle Puolustus- ja turvallisuusmessuille Lahdessa.

 

2009

Sillanpää-majalla pidettiin kunnostustalkoilta ja muita tapahtumia. Majan sähkösopimus kilpailutettiin. Majan paloturvallisuutta parannettiin mm. jauhesammuttimien, poistumiskylttien, palovaroittimien ja muiden paloturvallisuustarvikkeiden hankinnalla ja asennuksella. Uusittiin majan lukot.

 

16.04.2009

Järjestettiin Panssarisoittokunnan Panssarisoittokunnan 90 – vuotisjuhlakonsertti Mieskuoro Laulajat ry:n Laulumajalla. Paikalla oli 160 henkeä.

 

14.5.2009

Järjestettiin tutustuminen SATLSTO:n lentotukikohtaan ja lentokoneisiin. Osallistujia oli viitisenkymmentä henkeä.

 

20.9.2009

Osallistuttiin Rauhan päivän kävelyn järjestelyihin noin kymmenen jäsenen voimin. Yhteensä tapahtumassa oli noin 100 henkilöä.

 

21.11.2009

Järjestettiin tutustumisretki Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Matkalle osallistui 46 henkilöä.

 

2010

Hankittiin ja pystytettiin Sillanpää-majalle grillikatos.

 

1.1.2010

alkaen Maanpuolustuskoulutusyhdistys organisoitui uudelleen. Hämeen maanpuolustuspiirin Pirkanmaan koulutus- ja tukiyksikön toimisto Tampereelle.

 

15.5.2010

Järjestettiin vierailu Olkiluodon ydinvoimalaan. Matkan toisena kohteena oli Dynamokeskus Bonk -museo Uudessakaupungissa. Matkalle osallistui 46 henkilöä.

 

9.10.2010

Yhdistyksen 60-vuotisjuhlassa Reserviläistoimistolla oli läsnä noin 140 henkilöä.

 

16.10.2010

Yhdistyksen 60-vuotisjuhlassa Tampereen Raatihuoneella oli läsnä noin 500 henkilöä. Tapahtuman isäntänä toimi Tampereen pormestari Timo P. Nieminen. Paikalla olivat myös Reserviläisliiton johtohenkilöt.

 

17.11.2010

Järjestettiin vierailu Poliisiammattikorkeakoululle 17.11. Osallistujia oli 26 henkilöä.

 

2011

Tehtiin useita puidenkaato- ja polttopuutalkoita Sillanpää-majalla.

 

21.-23.1.2011

MPK:n Talvitaidot-kurssi Pirkkalassa. Lähes 20 TRES:n jäsentä kouluttajina ja osallistujina.

 

13.3.2011

Järjestettiin Talvirieha Sillanpää-majalla yhteistyössä Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry:n kanssa. Osallistujia oli noin 45.

 

23.7.2011

Reserviläisurheiluliiton palvelusaseiden SM-kilpailut järjestettiin Satakunnan Lennoston ampumaradalla. TRES:n jäseniä oli runsaasti paikalla sekä avustajina ja osanottajina. Yhteensä kilpailijoita oli 92 henkeä.

 

25.8.2011

Järjestettiin Pirkanmaan poliisilaitoksen Tampereen pääpoliisiaseman auditoriossa tiedotustilaisuus uudistuneesta ampuma-aselaista. Osanottajia oli yhteensä 56. Esitelmöitsijöinä toimivat poliisilaitoksen edustajat.

 

3.9.2011

Osallistuttiin XXXVIII Hämeen Hölkän järjestelyihin. Kilpailjoita oli kaikkiaan 174.

 

6.12.2011

Osallistuttiin puolustusvoimien valtakunnalliseen itsenäisyyspäivän paraatiin Tampereella mm. lipunkantajina. Paraatijoukon kokonaisvahvuus oli noin 1100 henkilöä ja 60 ajoneuvoa.