TAMPEREEN RESERVILÄISET RY:N TUKIRAHASTO

Rahaston tarkoituksena on lisätä yhdistyksemme toimintaedellytyksiä. Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys tarvitsee varoja jäsenten toimintaa ja tarvittavia hankintoja varten.

Tampereen Reserviläiset ry:n Tukirahastoa hoitaa yhdistyksen hallitus ja rahasto on osa yhdistyksen tilinpitoa.

Anna Sinäkin tukesi isänmaalliseen ja valtakunnan turvallisuutta edistävään toimintaan. Isänmaalliset ystävät ja yritykset ovat myös tervetulleita osallistumaan yhteiseen hankkeeseen. Esimerkiksi merkkipäivämuistamiset voi ohjata tukirahaston tilille.

Myymme Tukirahaston kartuttamiseksi alkuperäisiä vuodelta 1951 peräisin olevia Marskin merkkejä 15 euron kappalehintaan tai kotiin postitettuna yhteensä 18 euroa. Merkit on yhdistykselle lahjoittanut kunniajäsen Tero Ahtee. Merkkejä voi ostaa toimistolta.

Tehdään yhdessä lahjoitus! Annetaan kukin itse sopivaksi katsomamme summa tilille FI87 2046 1800 1369 05 viitenumerolla 5005.

 

SÄÄNNÖT

 1. Tukirahaston nimi ja kotipaikka

Tukirahaston nimi on Tampereen Reserviläiset ry:n Tukirahasto (myöhemmin rahasto) ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Rahasto on itsenäinen toimielin eikä sellaisenaan sisälly Tampereen Reserviläiset ry:n toimintaan tai varallisuuteen.

 

 1. Sääntöjen hyväksyminen

Tukirahaston säännöt hyväksyy Tampereen Reserviläiset ry:n vuosikokous.

 

 1. Tukirahaston tarkoitus ja tehtävä

Tukirahaston tarkoitus on lisätä yhdistyksen ja sen jäsenten hyvinvointia, maanpuolustustaitoja sekä virikkeellisyyttä. Rahaston toimintaperiaatteena on yleishyödyllinen toiminta. Tukirahasto toimii Tampereen Reserviläiset ry:n tukena eikä se ole rekisteröity yhdistys tai toimielin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Tukirahasto:

 • osallistuu Tampereen Reserviläiset ry:n toiminnan taloudelliseen tukemiseen ja ylläpitämiseen.
 • toiminnalla ei tavoitella voittoa, vaan Tukirahaston tuotto ohjataan rahaston tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Tuotolla voidaan myös kartuttaa rahaston pääomaa. Rahaston pääoma tulee olla sijoitettuna tuottavasti ja turvaavasti.
 • Rahaston pääomasta voidaan vuosittain jakaa avustusta yllä mainittuihin tarkoituksiin. Jaettava summa voi olla enintään 10 % rahaston edellisen vuodenvaihteen pääomasta, ei kuitenkaan koskaan enempää kuin rahaston edellisen vuoden tuotto on ollut.

Toimintansa tukemiseksi Tukirahasto voi:

 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä
 • harjoittaa pienimuotoista julkaisutoimintaa ja kioskitoimintaa
 • vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä perustaa toimintaansa tukevia rahastoja. Rahastolla on oikeus realisoida saamansa lahjoitukset.
 • Rahastolla on oikeus sääntöjensä mukaisesti hallinnoida kaikkea sille osoitettua omaisuutta, vaikka omaisuus on virallisesti Tampereen Reserviläiset ry:n omaisuutta.

 

 1. Jäsenistö

Rahastolla ei ole henkilöjäseniä eikä näin ollen jäsenmaksuja.

 

 1. Tukirahaston tilikausi ja hallinnointi

Rahaston asioita hoitaa Tampereen Reserviläiset ry:n kulloinenkin hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen säännöissä määrätyt ja kulloiseenkin hallitukseen valituiksi tulleet henkilöt. Yhdessä he muodostavat siten myös rahaston hallituksen, joka myös päättää rahaston varojen käytöstä. Rahaston omaisuutta seurataan Tampereen Reserviläiset ry:n taseessa.

Rahaston toimikausi on kalenterivuosi. Rahaston hallitus kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Samalla hallitus järjestäytyy ja nimeää rahaston tarvitsemat toimihenkilöt; puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

 

 1. Tukirahaston nimen kirjoittaminen

Rahaston nimen kirjoittavat Tampereen Reserviläiset ry:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, Tampereen Reserviläiset ry:n sihteeri tai rahastonhoitaja, heistä kaksi yhdessä.

 

 1. Toiminnantarkastus

Rahaston toiminnan tarkastaa Tampereen Reserviläiset ry:n toiminnan- tai tilintarkastaja (t) yhdistyksen toiminnantarkastuksen yhteydessä. Toiminnan- tai tilintarkastuksessa noudatetaan Tampereen Reserviläiset ry:n säännöissä määriteltyä tarkastustapaa.

 

 1. Tukirahaston sääntöjen muuttaminen ja rahaston purkaminen

Päätöksiin, jotka koskevat näiden sääntöjen muuttamista ja rahaston lakkauttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Rahaston purkautuessa rahaston varat käytetään Tampereen Reserviläiset ry:n toiminnan hyväksi.

 

Nämä säännöt on hyväksytty Tampereen Reserviläiset ry:n kevätkokouksessa 24.4.2018