Hyviä uutisia Lennoston ampumaratojen talvikäytöstä:

Tampereen Seudun Ampumaratayhdistys sai sovittua SATLSTO:n kanssa poikkeusjärjestelyn päävalvojakuvion osalta siksi aikaa, kunnes päävalvojakoppi saadaan sähköistettyä. Nyt alustavasti helmikuun loppuun saakka saamme aiemmista tiedoista poiketen ampua lauantaisin useammallakin radalla samanaikaisesti, ilman että portilla päivystää päävalvoja. Eli nyt poikkeusaikana toiminta on lähes kuten aiemmin. Nyt korostuukin ratavalvojien vastuu toiminnasta, eli radat on jätettävä siistiin kuntoon, radankäyttöilmoitus on täytettävä asiallisesti ja ratavalvojan tulee varmistaa, että radalle saapuvilla on oikeus rataa käyttää. Käytännössä siis ratavalvoja tarkistaa, että jokaisella radalle tulevalla on ampuja- tai valvojakortti tai kortillinen ”isäntä”.

Ma – pe: ei vuoroja

La: klo 10-16, kaikki radat.

Ratojen avaimet ja ratakansio kuitataan lennoston kulunvalvontapisteeltä, ja kuittaajalla on oltava valvojakortti. Kuittaaja toimii radalla sitten ratavalvojana ammuntojen ajan. Jos ratavalvoja vaihtuu kesken päivän, merkitään vaihdon kellonaika sekä uuden ja vanhan valvojan nimi radankäyttöilmoitukseen ja kumpikin henkilö vahvistaa vaihdon allekirjoituksellaan.

Korostetaan vielä, että radankäyttömahdollisuus ei nyt tarkoita, että lennoston radoilla olisi automaattisesti valvojat joka tammi- ja helmikuun lauantaina klo 10-16, vaan että valvojakortilliset henkilöt voivat nyt mahdollistaa ratojen käytön em. ajankohtina. Kehitteillä on tiedotuskanava, josta näkisi ajantasaisesti mille radoille on tulossa valvoja, jotta vältyttäisiin hukkareissuilta.

Lennoston ratojen lauantaikäyttö 1-2/2020