Sotilaspojat olivat Suojeluskuntien maanpuolustusjärjestö asevelvollisuusikää nuoremmille pojille. Tarkoitus oli antaa nuorisolle ennakkovalmennusta aseelliseen maanpuolustukseen. Suojeluskunnilla oli ollut poikajärjestöjä jo sisällissodasta lähtien. Sotilaspojat olivat osa vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Urheilun ja kasvatuksellisen työn ohessa he osallistuivat kotirintamalla merkittävällä tavalla esimerkiksi raaka-aineiden kierrätykseen teollisuudelle ja polttopuun hankintaan. Sotilaspojat toimivat myös pelastustehtävissä ja sotilaallisen toiminnan aputehtävissä lähetteinä ja viestimiehinä. Vanhimmat, lähellä asevelvollisuusikää olevat sotilaspojat, osallistuivat aseellisiin tehtäviin ilmatorjuntamiehistönä, desanttien etsintäpartioissa ja vartiomiehinä.

Vuoden 1927 laki suojeluskunnista piti sisällään myös asetuksen suojeluskuntien poikatyöstä. Syksyllä 1941 kotijoukkojen komentaja Lauri Malmberg antoi järjestölle uuden nimen sotilaspojat. Viimeisen säilyneen tilaston mukaan vuoden 1943 lopussa sotilaspoikia oli yli 72 000 yhteensä yli 680 poikaosastossa.

Lottajärjestön nuorisotyö alkoi vuonna 1931, kun perustettiin pikkulotat. Vuoden 1943 vuosikokouksessa muutettiin pikkulotta-nimitys  lottatytöksi. Nimenmuutosta toivoivat ennen kaikkea varttuneemmat pikkulotat, joiden tehtävät olivat useimmiten samoja kuin aikuistenkin lottien työt. Jatkosodan päättyessä lottatyttöjä oli kaikkiaan yli 50 000.

Ennen jatkosodan puhkeamista Suomessa toteutettiin liikekannallepanoharjoitus, ylimääräiset kertausharjoitukset. Tällöin mukaan otettiin myös suojeluskuntien poikaosastot. Jatkosodan sytyttyä poikaosastojen toiminta organisoitiin kunkin suojeluskunnan alueella poikakeskuksiin, joihin suojeluskuntapojat muuttivat.

Sotilaspoikien Perinneliitoon kuuluu nykyisin 30 jäsenyhdistystä, joiden yhteinen henkilöjäsenmäärä on yli 5000. Alkuvaiheessa yhdistyksien jäsenet olivat miehiä, jotka olivat vuosina 1928-1944 osallistuneet Suojeluskunta- tai Sotilaspoikatoimintaan. Nykyisin voivat yhdistyksien hallituksen päätöksellä täysivaltaisiksi jäseniksi päästä myös naiset (pikkulotat) sekä muut varusmiespalveluksen suorittaneet miehet.

Sotilaspoikien Perinneliitto on tuottanut elokuvan Isänmaan nuoret puolustajat -Sotilaspojat ja lottatytöt.

Elokuva perustuu haastatteluihin, dokumentteihin ja vanhoihin filmitaltiointeihin. Vastaavana tuottajana on ollut Timo Koivisto. Elokuvan tavoitteena on sotilaspoika- ja lottatyttöperinteen vaaliminen, kokemusten ja arvojen siirtäminen jälkipolville sekä heidän toimintansa tunnetuksi tekeminen. Heidän osuutensa isänmaansa puolustamisessa ansaitsee tulla kerrotuksi elokuvan keinoin.

Elokuva esitetään piiritoimiston kokoushuoneessa ke 20.3.2019 klo 18:00. Elokuvan kesto on 57 min. Elokuvaesitykseen vapaa pääsy. Tervetuloa.

Isänmaan nuoret puolustajat 20.3.2019